P R A C O W N I A  U R B A N I S T Y C Z N A
         
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|O| |F|I|R|M|I|E|

 

Firma Ekoplan to urbanistyczna firma projektowa. Została założona w 2005 roku przez inż. urb. Wojciecha Kwiatkowskiego. Głównym celem działalności jest projektowanie urbanistyczne, oparte na doświadczeniu zawodowym związanym z realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
Wieloletnia współpraca z jednostkami samorządowymi i inwestorami pozwala na kompleksową obsługę. Nasze projekty sporządzamy wykorzystując komputerowe techniki wspomagania projektowania CAD. Pracownia Urbanistyczna Ekoplan wyposażona jest w wysokiej klasy stanowiska projektowe Potencjał firmy Ekoplan oparty jest na precyzyjnym doborze specjalistów z którymi współpracujemy

 

 

w w w . e k o p l a n . o r g